Hus
Stugor
Villor

kvalitativt, flexibelt, pålitligt

Våra tillvägagångssätt

Honka-Hirsitalot
HONKA-TIMMERHUS
, timmestugor, villor och bastustugor är friska och ekologiska timmerhus, som byggs av finsk furu av bästa kvalitet. Vi har 60 års erfarenhet av husbyggande då vi har levererat 85 000 hus. I husen kombineras de bästa egenskaperna hos trä, finsk design och innovativ teknik på ett sätt som garanterar boende i ett hälsosamt och säkert hem. Byggnaderna är uppbyggda av lamellstock och leveransinnehållet varierar från ramverk till inflyttningsklara modeller. Till byggnader, som förvärvats via Lapin Talomyynti Oy, kommer byggmaterial och lösningar relaterade till inredningen från Lakkapää Oy.

Kannustalo
Kannustalo´s egnahemhus kan levereras antingen som inflyttningsklara hus eller som huspaket. De vackra husmodellerna är prefabricerade och har varit mycket populära på finska husmarknaden i årtionden. Det finns tre leveransmetoder: Inflyttningsklara leveransen sker med ”nyckel i handen” -principen. I Inreda själv – alternativet är endast ytmaterialen uteslutet från leveransen. I Traditionell huspaket – lösningen levereras byggmaterialen och elementen installeras, resten lämnas för kunden. Alla dessa leveransalternativen är tillgängliga för Kannustalo´s färdiga husmodeller såväl som för byggnader som genomförs baserat på kundens egna idéer och önskemål.

Lakka-Kivitalot
Lakka Stenhus byggs av block. I bakgrunden är årtiondens kunskap av stenbyggning, som förenas med dagens byggtrender. Lakka Stenhus är unika och energieffektiva. Och fast fabrikens egen utbud av husmodeller är ganska omfattande, kan Lakka Stenhus även genomföras enligt kundens egna önskemål. Väggkonstruktionerna är modulära men ger ändå möjlighet till kreativa lösningar. Byggandet av stenhus – precis som alla andra hus – styrs av ett fåtal dominerande faktorer. Viktiga faktorer är bland annat byggplatsens planbestämmelser, jordytans former samt vädersträcker. I sin tur är det möjligt att påverka byggkostnader genom att välja lämpligaste lösningen för genomförandet av Lakka Stenhus. Det finns flera alternativ tillgängligt och våra representanter vill gärna berätta mera om dem. 

Lapin Talomyynti
LP-HUS genomförs beroende på kundens val, antingen som lösvirkeshus, som prefabricerat hus eller av timmerstock. Utbudet av husmodeller är bred och husen kan genomföras som sådan eller anpassas enligt kundens önskemål. Kundens egna planer kan också fungera som utgångspunkt för planeringen. LP-Nyhetskollektion 2019 är ett helt nytt kapitel. Dessa nya husmodeller är antingen prefabricerade hus eller timmerhus. Det är frågan om inflyttningsklara husmodeller och därför har grundläggande val för möbler och maskiner redan utförts. Det är dock möjligt att göra ändringar i dessa val om de inte tilltalar dig eller känns rätta. I så fall hjälper våra inredningsplanerare dig gärna till att uppnå önskat resultat. Och även om det är ett utbud av flyttningsklara husmodeller tillåts små ändringar i utrymmeslösningarna.


Bra att veta

Leveransinnehåll
Det finns rikligt med val angående leveransinnehållet. Det finns också vissa avvikande metoder mellan de olika husmärken. Det är bäst att gå igenom dessa alternativ direkt med våra husförsäljare. Våra hussäljare förklarar skillnaderna mellan de olika alternativen, angående både förverkligandet och priset.

Inredning
Oavsett vilken av de ovanstående alternativen blir vald och därmed bäst passar dina behov kan vi erbjuda dig experthjälp vid inredning och vid val av möbler och maskiner. Våra inredningsarkitekter hjälper dig gärna med problem angående val av byggnadens färgintrig och olika ytbeläggningar. Våra köks- och möbeldesigners däremot kan berätta hurdana aktuella möjligheter det finns angående kökets eller hemvårdsrummets utrustning.

Kunddeltagande
Kundens egna bidrag till projektet bestäms av det valda leveransinnehållet/-omfattningen. Ofta går gränsen mellan diket och husgrunden. Det innebär att kunden är ansvarig för att tomten är i skick för konstruktion och allt annat, husgrunden samt konstruktionen av huset, hör till husleverantörens ansvarsområde. Ett möjligt alternativ för den kunden som vill delta i genomförandet av produkten är den ”väderskyddade” -leveransinnehållet. Då bygger konstruktionsgruppen byggnaden färdigt från utsidan och kunden sköter allt eller en del av arbetet inomhus.

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello